Oprichters

De VOC is in 2005 opgericht vanuit de gedachte dat Breda een echt ondernemend netwerk nodig had. Onafhankelijk, non-profit en onmisbaar voor grote én kleine bedrijven die zich de waarde van verbinden en gunnen realiseerden. Die gedachte bracht drie gedreven mensen samen.

Louis Seeuwen (1954) kenden men als een ruimdenkende, opbouwende en ervaren netwerker die door zijn vele functies in diverse besturen snel kon handelen voor de ondernemer en zijn onderneming. Als voorzitter van MKB West-Brabant kende hij de lokale – en provinciale politiek en het bedrijfsleven van geheel Brabant als geen ander.  Het samen met Patricia en Geert opbouwen van een eigen netwerk met een grote diversiteit aan branches en ondernemende mensen waarbinnen ook daadwerkelijk zaken gedaan wordt is een droom die met De VOC voor Louis werkelijkheid is geworden. Louis is in 2014 veel te jong overleden. Zijn opdracht aan het huidige bestuur is: 'niet te veel lullen maar laat de leden zaken doen met elkaar. Je moet jezelf weg kunnen cijferen voor het belang van de club!

Patricia Poncin (1954) is een geboren netwerker en richtte in 1991 in Rotterdam de Working Women op. Dit netwerk groeide uit tot een volwaardig netwerk met een duidelijke visie op vrouwen en ondernemen. 10 Jaar later vond zij het niet meer van deze tijd om vrouwen netwerken in stand te houden, juist omdat je ondernemen samen moet doen. In 2002 startte zij met de Dinner-meetings op eenzelfde manier als de Working Women. Ook de Dinner-meetings waren een succes. Na het gezamenlijk opstarten van De VOC in 2005 zijn de Dinner-meetings opgenomen in het programma. De vaste vier jaarlijkse evenementen waren haar idee en zoals blijkt na 10 jaar een groot succes. Een nieuwe uitdaging die weer vraagt om creativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen, hetgeen Patricia kenmerkt, heeft haar doen besluiten haar grenzen opnieuw te verleggen. Daar haar drukke werkzaamheden in Zuid-Europa veel van haar tijd vragen heeft zij besloten haar bestuurlijke activiteiten voor De VOC in 2014 te staken. Zij draagt het nieuwe bestuur een warm hart toe en kijkt af en toe nog graag over de schouders mee.

Geert Siefken (1979) is een netwerker die van jongs af aan door zijn organisatietalent al vele bijzondere evenementen op zijn naam heeft staan. Zijn ervaring en praktische aanpak, probleemoplossend schakelen, bekendheid met besturen maakt hem gewaardeerd bij veel ondernemers. Binnen de oprichters van De VOC vervulde Geert een bijzondere taak tussen de persoonlijkheden van Patricia en Louis.. Zijn geloof in de meerwaarde van een bijzonder algemeen netwerk, gesterkt door het enthousiasme van trouwe VOC leden en zijn omgeving zorgde voor een succes volle instroom en latere doorstart van de VOC
De VOC  heeft nog steeds als een van haar doelen oog hebben voor jong talent deze omarmen en opnemen in haar midden. 
 

BaseNet 2021 ©